Gıda Endüstrisi

Bakteri-Virüs-Küf ve Sporları üretim alanınızdan uzaklaştırın.

Tarımda Marmara Dezenfekte devrimi!

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölüme neden olan Korona virüsü diğer adı ile COVID-19’a karşı hemen her alanda hızla önlemler alınıyor. Sektör fark etmeksizin her türlü kapalı alanda virüse karşı korunmak adına mutlaka dezenfeksiyon çalışmalarının bilir kişiler tarafından yürütülmesi gerekir. Öyle ki kamuya açık hemen her alanda salgının yayılması muhtemeldir. Hayatı tehlikeye sokan bu virüse karşı alınacak tedbirler mutlaka bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Gıda endüstrisi dezenfeksiyonu ise gıda üretimi yapılan ya da satışının gerçekleştirildiği her alanda uygulanması gereken bir işlemdir. Çünkü insanların en temel ihtiyacı olan gıdaların üretim alanlarının tehlikeli olması insan sağlığını da doğrudan etkileyecektir. Rutin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler ile yapılacak dezenfeksiyon işlemi ile ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.

Gıda işletmeleri ister servis ister üretim alanlarında hizmet versinler en önemli koşulu ve mutlaka yerine getirmeleri gereken şey temizliktir. Bir gıda işletmesinde temizlik üretilen ürünün de hem de gıdayı üreten insanların da sağlığı açısından son derece önemlidir. Alınacak önlemler ile virüs gibi yayılması muhtemel ciddi problemlerin de önüne geçmek mümkün olabilecektir. Gıda endüstrisi dezenfeksiyonu denildiğinde amaç oluşabilecek mikroorganizmaların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için ise gıda hammaddelerinin depolandığı alanlardan hazırlandığı bölgelere, temas edilen her bölgenin doğru yöntemlerle temizlenmesi gerekir.

Eğer bir işletmede ortaya çıkmış olan mikroorganizmalar yeterli düzeyde temizlenmez ise üretilen gıdalara da bulaşma riskleri vardır. Bu sebeple temizlik ve dahası dezenfeksiyon işlemi rutin bir şekilde aksatılmadan yapılmalıdır. Gıda işletmelerinde oluşan organizmaların ne denli zor yerlere yapıştığı ve temizlenmesinin ne denli zor olduğu bilinmektedir. Bu mikroorganizmalar vanalar, raflar, fayanslar, boru sistemler, dolaplar, tezgahlar ve akla gelebilecek daha pek çok alanda bulunabilmekte ve hızla çoğalabilmektedir.

Gıda işletmesinde mikroorganizmaların dışında oluşan kirler de ciddi sağlık sorununa neden olmaktadır. Kirler kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak ayrılabilirler ancak temelde insan sağlığını tehdit eden unsurlardır. Kir çeşitlerine baktığımızda toz, toprak gibi maddeler serbest kir olarak adlandırılır ve yoğun bir şekilde görülebilir. Suda çözünebilen kirler ise şeker ya da tuz olarak bilinir. Suda çözünemeyen kirler ise protein, yağ ve kireçte oluşur. Mikrobiyal anlamda kir ise virüs, mantar, bakteri, küf ve maya şeklinde görülebilir.

Kir ve kirlenme dediğimiz olguyu ortadan kaldırma adına her işletme kendisine has dezenfeksiyon planını yapabilmelidir. Kirlenme dediğimiz durum gıda maddesinin üretildiği, saklandığı ya da tüketildiği ortamlarda oluşabilen, sağlığı tehdit eden herhangi bir maddenin ortaya çıkardığı durumdur. Bulaşma durumu ise gıdadan, ekipmandan ya da yüzeyden dolaylı olarak ya da doğrudan temas ile geçme durumudur. Bu noktada temizlik ve dezenfeksiyon terimleri devreye girmelidir.

Fiziksel, mikrobiyolojik ya da kimyasal tehlikeli maddelerin su ya da farklı kimyasallar ile ortadan kaldırılması işlemi temizliktir. Temizlik ortamdaki duruma göre uygulandıktan sonra etkinlik değeri ölçülebilen bir eylemdir. Dezenfeksiyon ise işletmelerde gıda madde ya da gıda ile temasta bulunan malzemeye bulaşmayı önleme maksatlı yapılan bir işlemdir. Dezenfeksiyonda malzemelerin özelliklerinin etkilenmemesi önemlidir.

Kimyasal ya da fiziksel yollarla ortamdaki mikroorganizmalar arındırılır. Dezenfekte edilmiş ekipman ve eşyaların edilmemişler ile aynı oramda tutulmaması gerekir. Ayrıca dezenfeksiyon işlemi sonrası eki temiz olmayan personelin yine eşyalarla temas etmemesi gerekir. Gıda endüstrisi dezenfeksiyonu kimyasal maddeler ile ya da ısı yolu ile yapılabilmektedir. Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan ya da sanitizer adı verilmektedir. Unutulmaması gereken şey dezenfektanın temizlik sonrasında uygulanmasının gerekliliğidir. Ancak bu şekilde uygulanırsa gerçek faydayı gösterecektir.

© 2011 Marmara İnovatif